[Book]Hùng biện kiểu TED(1) – Chris Aderson.

Thông tin sách

Tên sách: Hùng biện kiểu TED – Bí quyết diễn thuyết trước đám đông “chuẩn TED”

Tác giả: Chris Aderson

Dịch giả: Hồng Hạnh

Số trang: 446

Quyết định xuất bản số 221/QĐ-ThG cấp ngày 05/03/2018


Những suy nghĩ sau khi đọc

Công việc chính của tôi là giảng dạy và việc đọc sách vừa là “nhiệm vụ” vừa là sở thích, cho nên bạn sẽ thấy tôi đọc khá nhiều loại sách. Có những quyển tôi sẽ cố gắng truyền tải lại toàn bộ nội dung, có những quyển tôi chỉ ghi lại những ý chính mà tôi cho rằng đáng đọc. Thường thì tôi đi theo một kiểu trình bày nhưng hôm nay tôi sẽ “dở chứng” theo một kiểu mới.

Continue reading “[Book]Hùng biện kiểu TED(1) – Chris Aderson.”